BRÄNDI

ORIGINAL LAPLAND – VÄYLÄ MEÄN LUO

Original Lapland on pienten tekijöiden ketju Suomen ja Ruotsin yhteisellä kulttuurialueella Tornion-Muonionjoen laaksossa.

 

TUNNE välitön ja aito Meän Lappi.

KULJE tallaamattomia polkuja.

LÖYDÄ omalaatuiset kätketyt helmet.

KOHTAA väylänvartisia välittömiä ihmisiä.

TUNNE, kuinka pieni on suurta.

PYSÄHDY ja anna valon tahdittaman elämänrytmin koskettaa.

 

SOLEKKO TULLA!

 

https://originallapland.com/

Vastuullisuus

TÄMÄN MET YHESSÄ LUPPAAMA

 

1. TEHEMÄ YHESSÄ REILUSTI

• Teemme lähialueella ennakkoluulottomasti yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden kesken.

• Meillä lähialue tarkoittaa Ruotsin ja Suomen yhteistä Original Lapland -aluetta.

 

2. PIÄMÄ HUOLTA LUONNOSTA JA ELLÄIMISTÄ

• Ohjaamme vieraitamme liikkumaan luonnossa turvallisesti, vastuullisesti ja siten, että he saavat parhaan mahdollisen kokemuksen.

• Hyödynnämme luonnon antimia kestävällä tavalla.

• Huolehdimme eläinten hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

 

3. KUNNIOITAMA MEÄN KULTTUURIA

• Alueellamme puhutaan omaa murretta, jota kutsutaan Ruotsin puolella meänkieleksi (maan virallinen vähemmistökieli) ja Suomessa Tornionlaakson murteeksi. Puhekielessä koko alueella kielestä käytetään termiä meänkieli.

• Vahvistamme meänkielen säilymistä käyttämällä kieltä aktiivisesti ja kertomalla siitä muille.

• Voit osoittaa arvostusta meänkieltä kohtaan opettelemalla muutamia sanontoja meänkielellä: ”Kuas solet? Mistäs solet poissa? Sole poka mikhään!”

 

4. PIÄMÄ HUOLTA TOINEN TOISISTAMMA

• Yrityksissä osoitamme arvostusta kanssaihmisiä kohtaan:

– jakamalla yrityksen oma tarina verkkosivuilla ja asiakkaiden kanssa

– noudattamalla kulloinkin voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja asetuksia

– huolehtimalla yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta

 

• Yrityksissä emme syrji ketään uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai ihonvärin takia

• Nostamme esiin vastaan tulevia ongelmia ja kehittämiskohteita erilaisissa foorumeissa ja tilaisuuksissa ja saatamme niitä päättäjien tietoisuuteen.

 

5. SUOSIMA PAIKALLISTA

• Käsityö- ja ruokatuotteiden käytössä suosimme mahdollisuuksien mukaan lähialueen raaka-aineita, materiaaleja ja tuotteita.

• Palveluiden hankinnassa suosimme mahdollisuuksien mukaan paikallista toimijaa.

 

6. PANOSTAMA TURVALISUUTHEEN JA LAATHUUN

• Yritykset noudattavat voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniasäädöksiä tilojen, välineiden, laitteiden ja palvelujen osalta.

• Aktiviteettien vetäjillä on vähintään hätäensiavun / EA1-tason taidot.

 

7. OTAMA ILMASTOVAIKUTUKSET HUOMIHOON

• Kierrätämme ja säästämme energiaa.

• Ohjaamme vieraita valitsemaan vähäpäästöisen tavan saapua kohteeseen: www.perille.fi