Alanko Old Cowhouse -verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä

Alanko Old Cowhouse Oy
Y-tunnus 3130416-2
Postiosoite Kourilehdontie 438, 95520 TORNIO

Yhteyshenkilö

Jaakko Pelimanni
info@alankooldcowhouse.fi

Rekisterin nimi

Alanko Old Cowhouse Oy -asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan milloin tahansa peruuttaa.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen, hallitsemiseen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Rekisterinpitäjän markkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Alanko Old Cowhouse -verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai henkilö on rekisteröitynyt verkkokauppaan tai tilannut verkkokaupan uutiskirjeen tai muuta markkinointisisältöä.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Alanko Old Cowhouse -verkkokaupasta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Alanko Old Cowhouse -verkkokaupan tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin. Asiakastietoihin on pääsy vain Alanko Old Cowhouse -verkkokaupan omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja -käytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Tilausten tiedot, kuten laskutushistoria säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan. Osalle henkilötiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmistamiseksi

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

 

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurin, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on sähköinen kulunvalvonta.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna edellä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.5.2022.

 

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Google Analytics -evästeet

Alanko Old Cowhouse Oy:n sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

English

2.1 Klarna Checkout

All markets:
“We use Klarna as the provider of our checkout. This means that we might transfer your
personal data in the form of contact and order details to Klarna when the checkout is
loaded, in order for Klarna to manage your purchase. Your personal data transferred is
processed in line with Klarna’s own privacy notice.”

Addendum for Switzerland, when Billpay Invoice is offered through KCO:

“Billpay’s/Klarna’s payment options: In order to be able to offer you Klarna’s
payment options and to assess whether you qualify for their payment options and
to tailor the payment options for you, we might in the checkout pass your personal
data in the form of contact and order details to Klarna and Billpay. Your personal
data is handled in accordance with applicable data protection law and in
accordance with the information in Klarna’s [de, fr, it or en versions] and Billpay’s
[de, fr, it or en versions] privacy notices.”

 

Danish

3.1 Klarna Checkout

“Vi bruger Klarna som leverandør af vores checkout. Det betyder, at vi muligvis overfører
dine personlige data i form af kontakt- og ordreoplysninger til Klarna, når et checkout er
indlæst, for at Klarna kan administrere dit køb. Dine overførte personlige data bliver
behandlet i overensstemmelse med Klarnas egen Databeskyttelsesmeddelelse.”

 

Dutch

4.1 Klarna Checkout

“Wij maken gebruik van de checkout oplossing van Klarna. Dit betekent dat wij je
contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen doorgeven wanneer de checkout
wordt geladen, zodat Klarna je aankoop kan afhandelen. Je persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.”

 

French

6.1 Klarna Checkout

Tous les marchés:

“Nous utilisons Klarna comme prestataire pour la gestion de notre caisse de
paiement. Cela signifie que nous pouvons transférer vos données personnelles
comprenant vos coordonnées et les détails de votre commande à Klarna lors du
chargement de la caisse, afin que Klarna puisse gérer votre achat. Vos données
personnelles transférées seront traitées conformément à la politique de
confidentialité de Klarna.”

Supplément pour la Suisse, lorsque la facture Billpay est proposée par
l’intermédiaire de la KCO :

“Options de paiement de Billpay/Klarna: Afin de vous proposer les options de
paiement de Klarna, évaluer si vous remplissez les conditions requises pour en
bénéficier et adapter ces dernières à vos besoins, nous pourrions être amenés lors
du règlement de la commande, à transmettre vos données personnelles
comprenant vos coordonnées et les détails de votre commande à Klarna et à
Billpay. Vos données personnelles seront traitées conformément à la législation
applicable en matière de protection des données et conformément aux
informations contenues dans les politiques de confidentialité de Klarna et de
Billpay.”

 

German

7.1 Klarna Checkout

Für alle Märkte:
“Wir nutzen Klarna als Anbieter unseres Kassiervorgangs. Das bedeutet, dass wir
Ihre personenbezogenen Daten in Form von Kontakt- und Bestelldaten ggf. beim
Laden des Kassiervorgangs an Klarna übermitteln, damit Klarna Ihren Einkauf
abwickeln kann. Ihre übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß der
Klarna Datenschutzerklärung verarbeitet.”

Addendum für die Schweiz, wenn Billpay Rechnung über KCO angeboten
wird:

“Billpays/Klarnas Zahlungsoptionen: Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna
anbieten zu können und um beurteilen zu können, ob Sie für deren
Zahlungsoptionen in Frage kommen und um die Zahlungsoptionen für Sie
maßzuschneidern, kann es sein, dass wir im Kassiervorgang Ihre
personenbezogenen Daten in Form von Kontakt- und Bestelldaten an Klarna und
Billpay weitergeben. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung
mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen und gemäß den Informationen in den
Datenschutzerklärungen von Klarna [de, fr, it oder en Versionen] und Billpay [de, fr,
it oder en Versionen] behandelt.”

 

Italy

8.1 Klarna Checkout

Tutti i mercati:
“Noi utilizziamo Klarna come fornitore del nostro checkout. Questo significa che
potremmo trasferire a Klarna i dati personali dell’utente sotto forma di recapiti e
dettagli dell’ordine nel momento di caricamento del checkout, al fine di permettere
Klarna di gestire l’acquisto dell’utente. I dati personali dell’utente trasferiti sono
trattati in linea con la policy sulla privacy di Klarna.”
Addendum per la Svizzera, quando Billpay Invoice viene offerto tramite KCO:
“Opzioni di pagamento di Billpay/Klarna: Per poter offrire all’utente le opzioni di
pagamento di Klarna e per valutare se l’utente è qualificato per le opzioni di
pagamento Billpay/Klarna e per personalizzare le opzioni di pagamento, potremmo
passare nel checkout i dati personali dell’utente sotto forma di recapiti e dettagli
dell’ordine a Klarna e Billpay. I dati personali dell’utente sono trattati in conformità
alle disposizione di legge applicabili relative alla protezione dei dati e in conformità
alle informazioni contenute nelle policy sulla privacy di Klarna e di Billpay.”

 

Norwegian

9.1 Klarna Checkout

“Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan
overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når
siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte
personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.”

 

Polish

10.1 Klarna Checkout

“Wykorzystujemy Klarna jako dostawcę usług rozliczeniowych. Oznacza to, że
możemy przekazywać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz
szczegółów zamówienia do Klarna w momencie załadowania rozliczenia
końcowego w celu zarządzania Twoim zakupem przez Klarna. Twoje przekazane
dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.”

 

Spanish

11.1 Klarna Checkout

“Usamos Klarna como proveedor para nuestro proceso de compra. Esto significa
que podríamos transferir a Klarna durante el proceso de compra, sus datos
personales incluidos en el formulario de contacto, así como detalles del pedido, de
tal forma que Klarna gestione su compra. Sus datos personales transferidos son
tratados de conformidad con la política de privacidad de Klarna.”

 

Swedish

12.1 Klarna Checkout

“Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela
dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan
laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas
behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.”